Persoonlijkheidsstoornissen Aanverwante problemen Vraagbaak Leestafel Links MM | StIP

DSM-5
DSM-5: Voorgestelde veranderingen bij persoonlijkheidsstoornissen (versie januari 2011)

afbeelding_30.pngPersoonlijkheidsstoornissen worden in de nieuwste versie van de DSM-classificatie (DSM-5) op een heel andere wijze weergegeven. Naar verwachting wordt de DSM-5 in mei 2013 gepubliceerd. Verschillende niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren worden omschreven en persoonlijkheid kan gekenschetst worden aan de hand van een aantal persoonlijkheidsdimensies. Ook de definitie van persoonlijkheidsstoornis wordt gewijzigd.

Vanuit het 'Podium Persoonlijkheidsdiagnostiek' van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen hebben diverse experts op het gebied van PS een vertaling gemaakt van de voorgestelde veranderingen. Zij bieden Moeilijkemensen.nl de mogelijkheid om deze vertaling voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Lees meer...
 
Is een zorgvuldig gestelde DSM-diagnose nu wel of niet belangrijk?

Om goed een oordeel te kunnen vormen over het belang van een DSM-diagnose is het nodig om zicht te hebben op de verschillende belangen en perspectieven die hier bij meespelen. Het vaststellen van een DSM-diagnose dient heel verschillende functies. Als je die niet onderscheidt, kun je geen zinnig antwoord op de bovengestelde vraag geven.

Sinds de opkomst van het DSM-classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen is er steeds veel discussie geweest over het belang van de DSM-diagnose. Ook nu de publicatie van DSM-5 in zicht komt zal de discussie weer oplaaien. Bij deze discussie is het van belang om te weten voor welke doeleinden de DSM-diagnoses gebruikt worden. Dat wordt alleen maar belangrijker nu de link tussen diagnose en bekostiging van de zorg (DiagnoseBehandelingsCombinaties (DBC's)) steeds directer wordt. We bespreken de verschillende perspectieven van waaruit je de DSM-diagnoses kunt bezien.

Lees meer...
 
Op weg naar DSM-5

Nog maar 5 typen persoonlijkheidsstoornis worden onderscheiden, en ze worden anders beschreven dan de 11 uit de DSM-IV.

Lees meer...