Persoonlijkheidsstoornissen Aanverwante problemen Vraagbaak Leestafel Links MM | StIP
Home > Leestafel > 2004-2006 > Dissociatieve identiteitsstoornis

Dissociatieve identiteitsstoornis

Sommige, meestal ernstig getraumatiseerde patiënten hebben een zodanig gefragmenteerde belevingswereld dat zij uit verschillende personen lijken te bestaan. Afhankelijk van hun gemoedstoestand kunnen zij bijvoorbeeld denken, voelen en doen als een verdrietig kind van 6, of een bovenmatig kritische volwassene. Op andere momenten komen zij juist over als een rustige persoon met een evenwichtige opstelling. Vroeger sprak men van de meervoudige persoonlijkheid, nu van de dissociatieve identiteitsstoornis. Willemijn Schep heeft de belangrijkste kenmerken op een rij gezet en licht de verschillende behandelingsstrategieën toe.

Dissociatieve identiteitsstoornis

8/2006
Willemijn Schep

Image