Persoonlijkheidsstoornissen Aanverwante problemen Vraagbaak Leestafel Links MM | StIP
De vernieuwing van deze website is mogelijk gemaakt door het Fonds AGGZ, fonds op naam van het Fonds Psychische Gezondheid, Utrecht
Home

Informatie over persoonlijkheidsstoornissen voor cliënten en professionals
Redactie Moeilijkemensen.nl onderzoekt mogelijkheid voor doorstart

In april 2013 schreven wij dat de redactie van MM na 12 jaar teksten maken, websites selecteren en G.G.Z.-nieuws rapporteren per 1 januari 2014 gaat stoppen met haar werk. Door de vele positieve reacties en initiatieven van derden heeft de redactie besloten te onderzoeken of een goede doorstart mogelijk is.

Lees meer...
 
PAAZ - wat kan een psychiatrische opname met je kan doen

Myrthe van der Meer schreef in het boek 'PAAZ' over haar psychiatrische opname. Ze werd opgenomen na jarenlang ernstig suïcidaal te zijn geweest. In het programma 'Casa Luna' vertelt zij openhartig over hoe er na maanden iets begon te veranderen. Is het misschien wel mogelijk om hulpverleners te vertrouwen? En hoe kunnen medepatiënten ondanks hun eigen leed ook naar dat van mij willen luisteren? Het waren niet de vele pillen die zij uitprobeerde, maar wat was het dan wel, dat de kentering bracht?

Beluister het interview

 

&
  • Naar schatting heeft een half miljoen mensen in Nederland last van nachtmerries. Bij kinderen gaan ze vaak vanzelf weg, volwassenen kunnen proberen hun droomgewoonten te veranderen.

  • Sommige getraumatiseerde patiënten hebben een zodanig gefragmenteerde belevingswereld dat zij uit verschillende personen lijken te bestaan. Vroeger sprak men van de meervoudige persoonlijkheid, nu van de dissociatieve identiteitsstoornis. 
MM en StIP

Op weg naar DSM-5

  • Nog maar 5 typen persoonlijkheidsstoornis worden onderscheiden, en ze worden anders beschreven dan de 11 uit de DSM-IV.

    Lees meer...

Veel bezocht

MM Nieuwsbrief, inschrijving en archief
Eli Meijer interviewt voor MM